Over

De Sionskerk (Gecombineerde Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente) is gemeente van Jezus Christus. Haar fundament is de gekruisigde en opgestane Heer. Als gemeente van Jezus Christus is zij geënt op Israël en deelt zij in de aan Israël geschonken verwachting. De gemeente wordt vanwege Gods genade vergaderd rondom Woord en sacramenten. De Heilige Schrift is de enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst. Door de Heilige Geest belijdt de gemeente in haar kerkdiensten, haar spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser tot eer van God. De Sionskerk staat open voor evangelische vernieuwing op basis van de confessionele beginselen.

Bijbeltekst voor vandaag:


Adresgegevens

Sionskerk
Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle

038 453 7075
contact@sionskerkzwolle.nl
Kerkdienst, elke zondag
om 10.00 uur
Raadpleeg het actuele dienstenrooster Rekeningnummer:
NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk

Collectemunten kopen? Elke 1e donderdag van de maand in de Sionskerk van 18.00u - 19.00u. Contactpersoon: Dhr. Herman Aaldenberg

Sionskrant


Editie september 2016

Kerkdienst (terug) luisteren

Startgids 2015 - 2016

Predikanten

Over ds. HÉLÈNE EVERS

E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl Telefoon: 038 455 06 50

Graag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Column ds. HÉlÈne Evers


» STELLING SAMENLEVING VERKEERT IN CRISIS
» DOELTREFFEND DENKEN
» ZONDAGSRUST EN WINKELSLUITING
» HISTORISCHE VERKLARING ORTHODOXE RABBIJNEN

Sociale netwerken


Over ds. RUILOF VAN PUTTEN

E-mail: dsruilof@sionskerkzwolle.nl Telefoon: 06 34 06 90 41

Sinds 15 januari 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Sionskerk. Voor mij een grote uitdaging. Ik mag dit namelijk doen naast mijn werk. Na 26 jaar heb ik afscheid genomen van de bank om mijn eigen onderneming te starten. Dat is Advies met LEV. De uitdaging zit niet alleen in de omgang met de beschikbare tijd, maar vooral in het combineren van deze twee werelden. Ik wil mij in beide werelden laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

Column ds. Ruilof van Putten


» JOZEF EN ZIJN BROERS

Sociale netwerken


Over de heer GIJS VAN VULPEN

Email: vanvulpen@sionskerkzwolle.nl

Mijn naam is Gijs van Vulpen en ik woon met mijn vrouw in de Aa-landen in Zwolle. Ik heb op latere leeftijd een HBO studie theologie gevolgd en ben nu sinds 2009, voor twee dagen in de week, kerkelijk werker voor de Emmaüskerkgemeente van Berkum. Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle vormt inmiddels, sinds september 2015, een combinatie met de wijkgemeente van de Sionskerk in de Aa-landen. Mijn kerkelijk werk bestaat vooral uit pastoraat/bezoekwerk aan ouderen in de gemeente en kringwerk. Daarnaast ga ik regelmatig voor in zondagse diensten en word ik betrokken bij het leiden van begrafenissen. Het is heel bijzonder dat ik, op deze manier, nauw mag meeleven met mensen die inhoud willen geven aan hun christelijk geloof in leven en sterven. Het is dan ook heel dankbaar en tegelijk dienend werk, zowel aan gemeenteleden als aan de Schepper van ons aller leven.

Column de heer Gijs van Vulpen


» ZONDAGSVREUGDE

Over de heer JEROEN KNOL

E-mail: jknol@sionskerkzwolle.nl

Mijn naam Is Jeroen Knol. Ik ben 24 jaar en woon met mijn vrouw Lianne en onze pasgeboren dochter Sara in Kampen. Sommigen van u zullen mij wellicht kennen. Ik ben opgegroeid binnen de Sionskerkgemeente en heb hier tot we naar Kampen verhuisden gekerkt. Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen en de Christelijke Hogeschool in Windesheim heb ik de opleiding tot kerkelijk werker gevolgd. Sinds 1 april 2015 ben ik met veel plezier parttime werkzaam voor de Protestantse Gemeente Joure, waar ik als pastoraal & missionair werker actief ben. Het afgelopen half jaar heb ik ook tijdelijk in Oosterwolde gewerkt. Hier heb ik in een overgangssituatie het pastoraat en jeugdwerk waargenomen. Ik heb erg veel zin om nu in Zwolle aan de slag te gaan. Als ouderenwerker hoop ik met name de ouderen in de gemeente veel te bezoeken, maar uiteraard zie ik er naar uit om met iedereen kennis te maken. Kerkelijk werker worden in de Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente voelt voor mij als thuiskomen. Het is fijn om hier (opnieuw) te zijn en mij in te kunnen zetten voor deze gemeente. Naast mijn werk vind ik het heerlijk om muziek te maken en met name op viool zult u mij misschien wel eens gehoord hebben. Ik kijk uit naar mooie ontmoetingen en een goede tijd met u.

Column de heer Jeroen Knol
Over de heer WILLEM KLAPWIJK

E-mail: wklapwijk@sionskerkzwolle.nl Telefoon: 06 23 78 55 30

Op 4 april kreeg ik het mooie nieuws te horen dat ik als jongerenwerker bevestigd zal worden in de gemeente. Ik ben enthousiast dat ik vanaf april voor twee dagen in de week het jongerenwerk in deze gemeente mag komen versterken.

Samen met mijn vrouw Willeke en ons zes maanden oude zoontje Jip woon ik sinds een jaar in de Aa-landen.

Ik wil als christelijke jongerenwerker en jongerenwerkadviseur een persoonlijke band hebben met God. Vanuit die relatie wil ik werken en leven met anderen, en in het bijzonder jongeren. Ik wil mijn kennis van God, de Bijbel, de kerk en context inzetten om vervuld met de Heilige Geest de jongeren tot hun bestemming te brengen in Christus. Dit gebeurt door aansturing, toerusting en coaching van ouders en opvoeders, en door het aangaan van professionele, inhoudelijke relaties met jongeren. Ik durf te confronteren, wil congruent zijn aan mijn boodschap en kom op voor jongeren.

Sociale netwerken
Whatsapp

WhatsApp is een cross-platform-berichtendienst voor smartphones en computers. De app is ontworpen voor hedendaagse communicatie en maakt het mogelijk om via een internetverbinding met elkaar te chatten, bellen en onder meer foto's, geluids- en video-opnamen met elkaar te delen.

De predikant maakt gebruik van "whatsapp" daar waar deze link staat vermeld:
Ook beschikbaar voor
Handmatig dient u het mobiel telefoonnummer aan uw contacten toe te voegen via whatsapp op uw smartphone of computer en kunt u zodoende via whatsapp contact opnemen met de predikant.

De app is gratis, maar het gebruik kost u internet data gebruik.

ActueelOpgave Jeugdkamp (26 t/m 28 augustus) 2016

Kom jij in de Sionskerk? Heb je zin om mee te gaan op jeugdkamp van 26 t/m 28 augustus as? Geef je dan nu op!
Wie mogen er mee?
Alle kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten van de basisschool en de tiener t/m ongeveer 16 jaar die zin hebben in een kampweekend.

Klik hier om naar het opgaveformulier te gaan

Voor meer info:

Zie wijkblad van de Sionskerk (editie mei 2016)

Caroline Balke
telefoonnummer: 038 - 4216880
of mail: caranco@gmail.com

Gerald Kamphof:
telefoonnummer: 038 - 4213635
of mail: geraldkamphof@gmail.com
adres: Philidorstraat 23 ZwolleStartweekend (10 en 11 september) 2016U kunt zich online opgeven voor activiteiten in het startweekend!
Wanneer u zich op wilt geven wordt u opgeleid naar een andere pagina. Klik hier.

Actualiteiten
LIVE UITZENDING


ARCHIEF KERKDIENSTEN
ORDE VAN DIENST
ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016
Kerkdienst 10.00 uurKlik om een gratis versie te downloaden en te installeren van Adobe Acrobat Reader
DE ORDE VAN DIENST EN LIEDEREN ZIJN AFZONDERLIJK BESCHIKBAAR ALS PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) DOCUMENT.
OM EEN PDF DOCUMENT TE KUNNEN OPENEN DIENT U TE BESCHIKKEN OVER EEN (RECENTE VERSIE) PDF LEZER OP UW COMPUTER.
BIJV. ADOBE READER (GRATIS TE DOWNLOADEN).Schrijf u in om een e-mail notificatie te ontvangen
wanneer een Orde van Dienst met Liederen
beschikbaar is / zijn gesteld op de website
E-mail adres:
Uw naam:
Vink aan voor de dienst e-mail notificatie Orde van dienst:
Inschrijven Uitschrijven
 
Organist:
De heer G. Hendriks, tel. 454 54 38
E-mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

Vervaardigen Orde van dienst en Liederen/
Contactpersoon Orde van dienst gastpredikanten:

De heer J. Bos, E-mail: jbos@sionskerkzwolle.nl

Kerktelefoon:
De heer W. Docter, Wielingen 10, 8032 EK Zwolle, tel. 453 66 13

Audioserver:
De heer G. Hendriks, tel. 454 54 38
E-mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

CD's:
De heer T. Lamers, tel. 785 20 21

Autodienst:
De heer B. Kremer, Morra 43, 8032 ZM Zwolle, tel. 454 03 04

Kindernevendienst:
E-mail: kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl
Beamteam

Wie en wat?

E-mail: beamteam@sionskerkzwolle.nl

Op dit moment bestaat het beamteam uit 12 vrijwilligers.

Deze vrijwilligers verzorgen per zondag de dienst en bereiden deze ook zelfstandig voor.

Ook bij opendeurdiensten, bijbel en kunst diensten, speciale diensten, maar ook op aanvraag bij bijvoorbeeld een huwelijk of overlijden kan het beamteam ter ondersteuning van een dienst worden ingezet (mits een vrijwilliger beschikbaar is).

Sinds 2008 beschikt de kerkzaal over twee beamers (Panasonic) en twee projectieschermen, waarmee iedere zondag de dienst wordt begeleid. We projecteren de tekst van de liederen die we zingen, en als het onbekende liederen zijn ook de muziek (op verzoek van dienstdoende predikant). Daarnaast zijn ook de schriftlezingen mee te lezen en af en toe ondersteunt de predikant zijn of haar preek met afbeeldingen of video. De aansluiting vanaf laptop is VGA aansluiting. 1 VGA kabel volstaat (male connector aan beiden kanten) om beide projectieschermen vanaf de laptop te kunnen bedienen. Optimale schermresolutie is 1024 x 768 pixels. Audioconnector is mini jack (3.5mm).

Aanleveren

Een gastpredikant...

E-mail: beamteam@sionskerkzwolle.nl

Een gastpredikant dient de orde van dienst tot uiterlijk donderdag 19:00 uur aan te leveren via e-mail aan de heer Jan Bos. Wij projecteren standaard uit de NBV bijbelvertaling. Indien anders dan dit vermelden. Gaarne titels van liederen, welke Psalm, Gezang of Liedbundel en verzen benoemen; inclusief eerste regel van het lied. Aanleveren van foto's en/of afbeeldingen ter ondersteuning van de dienst kant en klaar aanleveren als PPT bestand (zie onderstaand PPT bestand).
De Scriba stuurt de gastpredikant een brief. Klik hier voor een voorbeeldbrief in PDF formaat.

Onze eigen wijkpredikant...

E-mail: beamteam@sionskerkzwolle.nl

Onze eigen wijkpredikant dient de orde van dienst tot uiterlijk woensdag aan te leveren via e-mail aan het beamteam.

Eventuele afbeeldingen en/of foto's (zelf geschikt maken voor acceptabele projectie) afzonderlijk aanleveren via een ppt bestand aan het beamteam. Een film kan getoond worden via de beamer als WMV bestand. Ook deze kant en klaar aanleveren via e-mail aan het beamteam.

Materiaal / informatie ten behoeve voor afkondigingen...

E-mail: beamteam@sionskerkzwolle.nl

Uiterlijk tot donderdag 12:00 uur ('s middags dus!!) kunt u materiaal en/of informatie doorgeven via e-mail aan het beamteam ten behoeve voor afkondigingen beamer. De heer Peter van Pruissen is hiervoor contactpersoon. Wij kondigen uitsluitend informatie af die betrekking heeft op de Sionskerk en/of diens activiteiten.

Agenda beamteam

Sionskrant

Het maandelijks wijkblad van de Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord heet met ingang van editie mei 2016: Sionskrant en is via deze pagina te raadplegen. Klik hiervoor op onderstaand(e) Sionskrant / regel.

Redactie

Redactieleden:
- Gerda Westerkamp
- Gerard Wittenaar
- Martin Feddes
- Harjan Inkelaar


E-mailadres:
sionskrant@sionskerkzwolle.nl


Nieuwe editie (oktober 2016) verschijnt eind september 2016.
Kopij dient voor 15 september 2016 in het bezit te zijn van de redactie.

Archief Sionskrant / De Driehoek:

Editie juli/augustus 2016 | Editie juni 2016 | Editie mei 2016 | Editie april 2016 | Editie Maart 2016

Om Mediatheek te raadplegen wordt u omgeleid naar een andere pagina.

Klik hier om de pagina met video- en foto-albums te openen.Bent u nieuw?

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel - 's werelds meest gelezen boek - en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze 'warme gemeenschap'; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met de scriba voor algemene informatie:
Tel: 038 422 72 12
E-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: 038 455 06 50
E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

Wees welkom in onze en uw Sionskerk!
Er is plaats voor jong en oud.

Vacatures

Helaas hebben wij op dit moment geen vacature aanbiedingen


Voor vragen over (vrijwilligers)werk binnen de Sionskerk in Zwolle kunt u contact opnemen met de Scriba. Klik hier voor de contactgegevens.
Contact

Vragen? Stuur een e-mail naar onderstaand adres.
Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden gezocht.
E-mail: contact@sionskerkzwolle.nl


Rekeningnummer NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk